توضیحات


فعالیت بدنی برای سلامت روان چقدر مهم است؟


وقتی به ورزش فکر می کنیم ، عمدتاً به سلامتی جسمی فکر می کنیم اما فواید زیادی برای سلامت روان نیز به همراه دارد.  این مطلب دلیلی بر اهمیت ورزش اشاره می کند.  یکی از اصلی ترین نکاتی که این تحقیق  ارائه می دهد این است که حرکت بیشتر و نشستن کمتر توصیه خوبی برای سلامت عمومی است.  با توجه به مشكلات جهان (حمل و نقل مکانیزه ، تكنولوژي و غيره) ، جابجايي كمتر و آسان تر مي شود.  این می تواند به مشکلات زیادی منجر شود ، بنابراین با تأکید بر حرکت بیشتر و زمان کم تحرکی کمتر ، می توانیم به حداقل رساندن این پیامدهای منفی به سلامتی کمک کنیم.
 توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که می تواند زمانی باشد که ورزش بتواند بر سلامت روان تأثیر منفی بگذارد.  این ممکن است چیزی در امتداد نوعی وسواس یا سایر رفتارهای ناسالم به نظر برسد.  برخی افراد ممکن است زندگی خود را متناسب با ورزش مناسب سازی کنند در حالی که در عوض ، باید ورزش را متناسب با زندگی و شرایط آن مناسب سازی و انتخاب کنید.

@reza_ghavami_amin 
@iranfitonomy