توضیحات


تعیین اهداف فعالیت بدنی


به خود انگیزه بدهید

حسین قوامی امین،(فیزیولوزیست ورزشی،مربی بدنساز،قلب و عروق،تنفس)

 

تعیین اهداف مناسب برای خودتان داشته باشید تا به شما برای شروع برنامه تمرینی انگیزه میدهد. به دست آوردن اهداف کوتاه‌مدت واقعی و چالش انگیز شما را با انگیزه نگه داشته و برای ادامه راه و اهداف بلندمدتی از قبیل بهبود کیفیت زندگی تشویق می کند.

تعیین اهداف

من به شدت به تعیین هدف برای خود عقیده دارم و باور دارم اگر ما ندانیم که چه می‌خواهیم یا کجا می‌خواهیم برویم به هیچ کجا نخواهید رسید . روند تعیین هدف از ما می‌خواهد به آنچه که به صورت نیمه خودآگاه می‌خواهیم شکل داده و آن را به صورت تفکری که آگاهانه به دنبال آن هستیم در می‌آورد اهداف ما باید از عمر خواستار ما ریشه بگیرد اگر ما به دنبال چیزی باشیم که باور آن را می‌خواهیم تعیین هدفی منطبق به آن به طور طبیعی انجام می‌شود تنها تعیین اهداف مهم نیست بلکه واقعی بودن آنها مهمتر است . به هر حال باید توازنی میان این دو وجود داشته باشد دستیابی به هدفی که چالش ی نیست ارضا کننده نیست برعکس تعیین هدفی که بسیار چالش برانگیز است نیز آماده شدن برای شکست است.

کمی وقت برای تفکر درباره نیاز خود برای متناسب شدن صرف کنید واقعا متناسب شدن برای شما چه معنایی دارد. آیا می خواهید حجیم و عضلانی شوید؟ آیا میخواهید قادر به شرکت در یک دوی ماراتون شوید؟ برای کسب موفقیت در هر چیزی لازم است یک برنامه داشته باشید. سپس زمانی  که مسیر شما مشخص است ادامه و حفظ راه بسیار ساده تر خواهد بود.

بنابراین برای خود هدفی واقعی که چالش انگیز نیز باشد تعیین کنید و به برنامه تمرینی و غذایی خود بچسبید به طور منظم از مسیر و ساده خود خارج شوید و برای موفقیت‌های بیشتر مسیر جدید انتخاب کنید.

هدف تان بیشتر ثبات قدم و تداوم برنامه باشد تا کامل بودن آن.کامل بودن یک هدف واقعی نیست بنابراین تعیین چنین استاندارد بالایی برای شما می‌تواند در روند پیشرفت را معکوس کند ثابت قدم بودن درتمرینات  است که نتایج را به همراه می آورد.