توضیحات


رهنمودهایی برای ورزشکاران به منظور کاهش خطر عفونت ویروس کرونا


عفونت می‌تواند موجب اختلال در عملکرد و آسیب ورزشکار شده و حتی مانع از شرکت ورزشکار در رقابت‌ها شود. متأسفانه ورزشکاران شرکت کننده در برنامه های تمرین شدید یعنی تمرین بیش از دو ساعت در روز به بیش از ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه به خصوص در رشته‌های استقامتی بیشتر از افراد طبیعی مستعد ابتلا به عفونت هستند انواع متداول عفونت ورزشکاران عفونت هایی هستند که در بخش فوقانی مجرای تنفسی تاثیر می گذارد.  استرس و فشار بر عملکرد دستگاه ایمنی تاثیر می‌گذارد و شواهد متقاعد کنند ه است که نشان می‌دهد افزایش حساسیت بهurti در ورزشکاران از فشار به دستگاه ایمنی آنها ناشی می‌شود به علاوه سایر عامل‌های ایجاد فشار از جمله عامل‌های محیطی شدید( گرما سرما و ارتفاع) تغذیه ناکافی, فشار روحی و کمبود خواب می‌تواند تاثیر منفی فشار شدید را بر توان ایمنی بدن افزایش دهند. تجمع فشار ممکن است به سرکوبی مزمن دستگاه ایمنی منجر شود و در پایان احتمال ابتلا به عفونت ها را در ورزشکاران افزایش دهد.آسیب به عملکرد ایمنی بدن گاه به فعال شدن مجدد ویروس ناشناخته منجر می‌شود اما عفونت جدید و فعال شدن نیاز به تماس با پاتوژن دارند. موقعیت های رقابتی و تمرین زیادی وجود دارند که تماس ورزشکار در محیط را با پاتوژن ها در آن موقعیت  افزایش می‌دهد. هنگام فعالیت ورزشی تماس با باکتری های موجود در هوا به دلیل بالا بودن تعداد و عمق تنفس افزایش می‌یابد.

 

@reza_ghavami_amin 
@iranfitonomy